Studia Pastoralne 8 (16S59)

60,00 

 

SPIS TREŚCI
TABLE OF CONTENTS
OD REDAKCJI
………………………………………………………………………………………
5
FROM THE EDITORS
ARTUKUŁY
ARTICLES
Zenon Kardyna
ł
Grocholewsk
i
Zwi
ą
zek wolno
ś
ci z prawd
ą
…………………………………………………………………….
13
Relationship between freedom and truth (Sum.)
……………………………………………….
24
Wolfgang Klausnitzer
Ist das Christentum allen anderen Religionen
ü
berlegen?
……………………………
2
5
Does Christianity surpass other religions?
(Sum.)
……………………………………………
7
9
Czy chrze
ś
cija
ń
stwo przewy
ż
sza wszystkie inne religie? (Stresz.)
…………………………
7
9
Benedikt Kraneman
n
Christliche Festkultur und kulturelle Identität Europas
– Kontinuität und Diskontinuität
……………………………………………………………..
8
0
Christian culture of celebration and a cultural
identity of Europe
– continuation and a break-up
(Sum.)
……………………………………………………………
9
4
Chrze
ś
cija
ń
ska kultura
ś
wi
ę
towania i kulturowa to
ż
samo
ść
Europy
kontynuacja i zerwanie
(Stresz.)
………………………………………………………………..
9
4
Ks. Piotr Kulback
i
Family catechumenate in the domestic Church
………………………………………….
9
5
Family catechumenate in the domestic Church (Sum.)
…………………………………….
106
Katechumenat rodzinny w Kościele domowym (Stresz.)
……………………………………
1
0
6
Ks. Ireneusz Celar
y
In Sorge um ein religi
ö
ses Klima in der Familie
………………………………………
10
8
In Sorge um ein religiöses Klima in der Familie (Zusf.)
……………………………………
116
Concern for a religious climate in a family (Sum.)
………………………………………….
1
17
W trosce o religijny klimat w rodzinie
(Stresz.)
………………………………………………
1
17
Ks. Bronis
ł
aw Mierzwi
ń
sk
i
Le phenomene du ch
ô
mage en Pologne aujourd
hui et son influence
sur la vie du couple et de la famille.
E
squisse d
analyse de th
é
ologie
pratique
………………………………………………………………………………………………
1
19
Unemployment in contemporary Poland and its impact on a spousal
and family life. Theological and pastoral analysis (Sum.)
…………………………………
1
28
Zjawisko bezrobocia w Polsce wsp
ół
czesnej
i jego wp
ł
yw na
ż
ycie ma
łż
e
ń
skie
i rodzinne.
Analiza teologiczno-pastoralna
(Stresz.)
………………………………………..
1
29

398
SPIS TREŚCI
Gerhar
d H
ö
ve
r
End-of-life care in German
y
.
An overview
………………………………………………
13
0
End-of-life care in Germany. An overview (Sum.)
…………………………………………..
139
Troska o terminalnie chorych w Niemczech. Ogólny zarys problematyki (Stresz.)
…..
1
39
Elżbieta Osewsk
a
,
Ks. Józef Stal
a
Éducation religieuse et morale dans une école polonaise dans le contexte
des transformations socio-politiques
……………………………………………………….
1
4
1
Socio-political
changes and religious-moral education
in polish school
(Sum.)
……..
1
48
Przemiany spo
ł
eczno-polityczne
a wychowanie religijno-moralne
w polskiej szkole
(Stresz.)
…………………………………………………………………………
1
48
Anna
Zellm
a
Regional studies as part of teaching religion
to polish youth in school
s
………
1
49
Regional studies as part of teaching religion to polish youths in schools. Prospects,
limitations and challenge (Sum.)
………………………………………………………………..
160
Edukacja regionalna polskiej m
ł
odzie
ż
y
w szkolnym nauczaniu religii.Możliwości,
ograniczenia i wyzwania
(Stresz.)
……………………………………………………………….
1
60
Erika Prijatelj
New approaches to adult catechesis
………………………………………………………..
161
New approaches to adult catechesis (Sum.)
…………………………………………………..
172
Nowe ujęcia katechezy dorosłych (Stresz.)
……………………………………………………
172
El
ż
bieta Osewsk
a
Reflections on religious education
and catechesis in catholic schools
in England
…………………………………………………………………………………………..
1
73
Reflections on religious education and catechesis in catholic schools
in England (Sum.)
…………………………………………………………………………………..
182
Refleksje dotycz
ą
ce edukacji religijnej i katechezy
w szko
ł
ach katolickich w Anglii
(Stresz.)
………………………………………………………………………………………………..
1
82
Ks. Bogdan Biel
a
Eucharistic gathering as the heart
of celebrating
the eighth day
in a parish
……………………………………………………………………………………………
1
84
Eucharistic gathering as the t
eart
of celeb
rating „the eighth day”
in a parish
(Sum.)
…………………………………………………………………………………………….
193
Zgromadzenie eucharystyczne
sercem
ś
wi
ę
towania
„ó
smego dnia
w parafii
(Stresz.)
………………………………………………………………………………………………..
1
94
Ks. Manlio Sodi,
SD
B
L’
ordo paenitentiae
:
„manuale” di spiritualit
à
per la comunit
à
cristiana.
Dai contenuti alle metodologie
………………………………………………………………
1
9
6
Ordo paenitentiae
:
manual” of spirituality for christian community.
Contents you give to methodologies
(Sum.)
…………………………………………………..
2
10

399
SPIS TREŚCI
Ordo paenitentiae
:
podr
ę
cznik
duchowo
ś
ci dla wsp
ó
lnoty chrze
ś
cijan.
Od tre
ś
ci do metodologii
(Stresz.)
……………………………………………………………….
2
10
O. Ewald Volgger, O
T
Zur therapeutischen Dimension
des musikalischen Gestaltens
in der Liturgie
……………………………………………………………………………………..
21
1
Dodaj do ulubionych produktów
Dodaj do ulubionych produktów
Kategoria:
Dostępność:
Brak w magazynie
Price Alert
Dodaj do ulubionych
Cena

60,00 

Brak w magazynie
Koszty dostawy

powyżej 200 zł (oprócz wina)
Pocztex 48
paczkomaty InPost
kurier In Post
odbiór osobisty
pliki do pobrania

od 0 zł
od 11,10 zł
od 12,5 zł
od 13 zł
0 zł
0 zł

Opis

 

SPIS TREŚCI
TABLE OF CONTENTS
OD REDAKCJI
………………………………………………………………………………………
5
FROM THE EDITORS
ARTUKUŁY
ARTICLES
Zenon Kardyna
ł
Grocholewsk
i
Zwi
ą
zek wolno
ś
ci z prawd
ą
…………………………………………………………………….
13
Relationship between freedom and truth (Sum.)
……………………………………………….
24
Wolfgang Klausnitzer
Ist das Christentum allen anderen Religionen
ü
berlegen?
……………………………
2
5
Does Christianity surpass other religions?
(Sum.)
……………………………………………
7
9
Czy chrze
ś
cija
ń
stwo przewy
ż
sza wszystkie inne religie? (Stresz.)
…………………………
7
9
Benedikt Kraneman
n
Christliche Festkultur und kulturelle Identität Europas
– Kontinuität und Diskontinuität
……………………………………………………………..
8
0
Christian culture of celebration and a cultural
identity of Europe
– continuation and a break-up
(Sum.)
……………………………………………………………
9
4
Chrze
ś
cija
ń
ska kultura
ś
wi
ę
towania i kulturowa to
ż
samo
ść
Europy
kontynuacja i zerwanie
(Stresz.)
………………………………………………………………..
9
4
Ks. Piotr Kulback
i
Family catechumenate in the domestic Church
………………………………………….
9
5
Family catechumenate in the domestic Church (Sum.)
…………………………………….
106
Katechumenat rodzinny w Kościele domowym (Stresz.)
……………………………………
1
0
6
Ks. Ireneusz Celar
y
In Sorge um ein religi
ö
ses Klima in der Familie
………………………………………
10
8
In Sorge um ein religiöses Klima in der Familie (Zusf.)
……………………………………
116
Concern for a religious climate in a family (Sum.)
………………………………………….
1
17
W trosce o religijny klimat w rodzinie
(Stresz.)
………………………………………………
1
17
Ks. Bronis
ł
aw Mierzwi
ń
sk
i
Le phenomene du ch
ô
mage en Pologne aujourd
hui et son influence
sur la vie du couple et de la famille.
E
squisse d
analyse de th
é
ologie
pratique
………………………………………………………………………………………………
1
19
Unemployment in contemporary Poland and its impact on a spousal
and family life. Theological and pastoral analysis (Sum.)
…………………………………
1
28
Zjawisko bezrobocia w Polsce wsp
ół
czesnej
i jego wp
ł
yw na
ż
ycie ma
łż
e
ń
skie
i rodzinne.
Analiza teologiczno-pastoralna
(Stresz.)
………………………………………..
1
29

398
SPIS TREŚCI
Gerhar
d H
ö
ve
r
End-of-life care in German
y
.
An overview
………………………………………………
13
0
End-of-life care in Germany. An overview (Sum.)
…………………………………………..
139
Troska o terminalnie chorych w Niemczech. Ogólny zarys problematyki (Stresz.)
…..
1
39
Elżbieta Osewsk
a
,
Ks. Józef Stal
a
Éducation religieuse et morale dans une école polonaise dans le contexte
des transformations socio-politiques
……………………………………………………….
1
4
1
Socio-political
changes and religious-moral education
in polish school
(Sum.)
……..
1
48
Przemiany spo
ł
eczno-polityczne
a wychowanie religijno-moralne
w polskiej szkole
(Stresz.)
…………………………………………………………………………
1
48
Anna
Zellm
a
Regional studies as part of teaching religion
to polish youth in school
s
………
1
49
Regional studies as part of teaching religion to polish youths in schools. Prospects,
limitations and challenge (Sum.)
………………………………………………………………..
160
Edukacja regionalna polskiej m
ł
odzie
ż
y
w szkolnym nauczaniu religii.Możliwości,
ograniczenia i wyzwania
(Stresz.)
……………………………………………………………….
1
60
Erika Prijatelj
New approaches to adult catechesis
………………………………………………………..
161
New approaches to adult catechesis (Sum.)
…………………………………………………..
172
Nowe ujęcia katechezy dorosłych (Stresz.)
……………………………………………………
172
El
ż
bieta Osewsk
a
Reflections on religious education
and catechesis in catholic schools
in England
…………………………………………………………………………………………..
1
73
Reflections on religious education and catechesis in catholic schools
in England (Sum.)
…………………………………………………………………………………..
182
Refleksje dotycz
ą
ce edukacji religijnej i katechezy
w szko
ł
ach katolickich w Anglii
(Stresz.)
………………………………………………………………………………………………..
1
82
Ks. Bogdan Biel
a
Eucharistic gathering as the heart
of celebrating
the eighth day
in a parish
……………………………………………………………………………………………
1
84
Eucharistic gathering as the t
eart
of celeb
rating „the eighth day”
in a parish
(Sum.)
…………………………………………………………………………………………….
193
Zgromadzenie eucharystyczne
sercem
ś
wi
ę
towania
„ó
smego dnia
w parafii
(Stresz.)
………………………………………………………………………………………………..
1
94
Ks. Manlio Sodi,
SD
B
L’
ordo paenitentiae
:
„manuale” di spiritualit
à
per la comunit
à
cristiana.
Dai contenuti alle metodologie
………………………………………………………………
1
9
6
Ordo paenitentiae
:
manual” of spirituality for christian community.
Contents you give to methodologies
(Sum.)
…………………………………………………..
2
10

399
SPIS TREŚCI
Ordo paenitentiae
:
podr
ę
cznik
duchowo
ś
ci dla wsp
ó
lnoty chrze
ś
cijan.
Od tre
ś
ci do metodologii
(Stresz.)
……………………………………………………………….
2
10
O. Ewald Volgger, O
T
Zur therapeutischen Dimension
des musikalischen Gestaltens
in der Liturgie
……………………………………………………………………………………..
21
1
Autor
 
Seria
Studia pastoralne 
Producent
Ks. prof. UŚ dr hab. Andrzej Żądło 
Data wydania
2012 
Oprawa
Miękka 
Format
165 x 240 
Liczba stron
402 
SKU
16S59