Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 45/1 (2012) (16Ś28H)

40,00 

W pierwszym zeszycie 45 tomu Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych niepublikowany tekst piekarskiej nauki stanowej arcybiskupa Karola Wojtyły z 28 maja 1967 roku. W czasie popołudniowej części pielgrzymki stanowej mężczyzn i młodzieńców w Piekarach Śląskich arcybiskup Karol Wojtyła wygłosił naukę stanową skierowaną do mężczyzn. Było to trzecie od 1965 roku wystąpienie krakowskiego metropolity w czasie majowych zjazdów piekarskich, w tym druga nauka stanowa. Tekst kazania został odnaleziony w czasie kwerendy archiwalnej przeprowadzonej w Oddziałowym Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach w zdeponowanych tam materiałach administracyjnych Wydziału IV Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Katowicach. Wśród meldunków i informacji dotyczących uroczystości kościelnych w Piekarach Śląskich w ostatnią niedzielę maja 1967 roku zachował się dokument zatytułowany „Stenogram kazania wygłoszonego przez abpa Wojtyłłę na naukach stanowych dla mężczyzn w Piekarach Śl. w dniu 28.5.1967 r. o godz. 13.50”.

Brak w magazynie
Dodaj do ulubionych produktów
Dodaj do ulubionych produktów
Kategoria:
Dostępność:
Brak w magazynie
Price Alert
Dodaj do ulubionych
Cena

40,00 

Brak w magazynie
Koszty dostawy

powyżej 200 zł (oprócz wina)
Pocztex 48
paczkomaty InPost
kurier In Post
odbiór osobisty
pliki do pobrania

od 0 zł
od 11,10 zł
od 12,5 zł
od 13 zł
0 zł
0 zł

Opis

W pierwszym zeszycie 45 tomu Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych niepublikowany tekst piekarskiej nauki stanowej arcybiskupa Karola Wojtyły z 28 maja 1967 roku. W czasie popołudniowej części pielgrzymki stanowej mężczyzn i młodzieńców w Piekarach Śląskich arcybiskup Karol Wojtyła wygłosił naukę stanową skierowaną do mężczyzn. Było to trzecie od 1965 roku wystąpienie krakowskiego metropolity w czasie majowych zjazdów piekarskich, w tym druga nauka stanowa. Tekst kazania został odnaleziony w czasie kwerendy archiwalnej przeprowadzonej w Oddziałowym Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach w zdeponowanych tam materiałach administracyjnych Wydziału IV Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Katowicach. Wśród meldunków i informacji dotyczących uroczystości kościelnych w Piekarach Śląskich w ostatnią niedzielę maja 1967 roku zachował się dokument zatytułowany „Stenogram kazania wygłoszonego przez abpa Wojtyłłę na naukach stanowych dla mężczyzn w Piekarach Śl. w dniu 28.5.1967 r. o godz. 13.50”.

 

W tomie:

 

ARTyKUŁY

Jürgen Werbick, Die wissenschaftstheoretische Herausforderung der Theologie durch die Postmoderne / Teologia wobec naukowo-teoretycznych wyzwań ze strony postmodernizmu
Ks. Robert J. Woźniak, Przypomnienia: teologia i postmodernizm. Prolegomena dialogu teologii chrześcijańskiej z postmodernizmem / Reminder: Theology and Postmodernism. Prolegomena to the Dialogue of Christian theology with Postmodernism
Ks. Andrzej Perzyński, Stare bukłaki i nowe wino. Intellectus fidei w ponowoczesnym świecie / The Old Wineskins and New Wine. Intellectus fidei in the Postmodern World
Elżbieta Kotkowska, Teolog fundamentalny wobec ataku Przypadku, Nieokreśloności, Prawdopodobieństwa, Dwuznaczności, Wieloznaczności? / Fundamental Theologian towards the Attack of Chance, Indeterminacy, Probability, Equivocation, Ambiguity?
Ks. Artur Malina, Najnowsze kanony (w) interpretacji początków chrześcijaństwa / Newest Canons of/in the Interpretation of the Origins of Christianity
Anna Maliszewska, Feminizm a postmodernizm. Czy teologia feministyczna ma przyszłość? Zarys problematyki / Feminism and Postmodernism. Does feminist Theology have a Future? Outline of Issues
Tadeusz Sławek, Teologia „Braku”. O jednym wierszu Emily Dickinson / Theology of Missing. A Reading of Emily Dickinson’s Poem
Anna Domagała, Problematyka aktu błogosławieństwa w językoznawstwie i etnolingwistyce / The Act of Blessing in Linguistics and Ethnolinguistics
Ks. Witold Kania, Libertad y cautiverio. Inspiraciones hegelianas de la filosofía del drama de Józef Tischner / Wolność i niewola. Hegeliańskie inspiracje filozofii dramatu Józefa Tischnera
Agnieszka Przewłoka, Koło Przyjaciół „Więzi” czy nielegalny Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach? Działalność i rozpracowanie przez Służbę Bezpieczeństwa grupy świeckich aktywistów katolickich w latach 1959-1965 / The Community of Sympathisers of the ‘Więź’ (‘the Bond’) Magazine or Illegal Clubs of Catholic Intelligentsia in Katowice? Activities and Dismantlement of a Group of Lay Catholic Activists by the Security Service between 1959-1965
Andrej Slodička, The Primacy of the Apostle Peter and of the Roman Popes in a Reflection of Professor Mikuláš Russnák (1878-1954) / Prymat apostoła Piotra i rzymskich papieży w refleksji Mikuláša Russnáka (1878-1954)
Katarzyna Ślebarska, W organizacyjnej dżungli. Reintegracja zawodowa pracowników po urlopie wychowawczym / In the Organizational Jungle. Occupational Reintegration after Parental leave

MAteriały

Kornelia Banaś, Niepublikowany tekst piekarskiej nauki stanowej arcybiskupa Karola Wojtyły
Ks. Piotr Górecki, Listy wojenne do młodych księdza Jana Jarczyka
Ks. Michał Kłakus, Udział duchowieństwa w powstaniach śląskich w świetle akt zgromadzonych w Instytucie im. Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku

Recenzje

Arkadiusz Wuwer, Zasada subsydiarności. Perspektywa nauczania społecznego Kościoła (Ks. Henryk Krzysteczko)
Andrej Slodička, Staroorientálne ortodoxné Cirkvi (Jarosław Moskałyk)
Malcolm Gill, Jesus as Mediator. Politics and Polemic in 1 Timothy 2:1-7 (Beata Urbanek)  

Sprawozdania

Ks. Piotr Łabuda, Pierwszy Kongres Biblijny Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II

Autor
 
Producent
Ks. Jacek Kempa 
Data wydania
2012 
Oprawa
Miękka 
Format
166 x 240 mm 
Liczba stron
214 
SKU
16Ś28H