Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 44/1 (2011) (16Ś28A)

43,00 

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 44, 1 (2011)

Brak w magazynie
Dodaj do ulubionych produktów
Dodaj do ulubionych produktów
Kategoria:
Dostępność:
Brak w magazynie
Price Alert
Dodaj do ulubionych
Cena

43,00 

Brak w magazynie
Koszty dostawy

powyżej 200 zł (oprócz wina)
Pocztex 48
paczkomaty InPost
kurier In Post
odbiór osobisty
pliki do pobrania

od 0 zł
od 11,10 zł
od 12,5 zł
od 13 zł
0 zł
0 zł

Opis

Artykuły

Ks. Janusz Wilk, „Przeprowadzanie przez ogień” – ofiara z dzieci w czasach Starego Testamentu
Dominik Nowak, Uzdrowienie w szabat człowieka chorego na puchlinę wodną jako creatio continua (Łk 14,1-6)
Ks. Wacław Borek, Rola invocatio zawartego w Ef 1,15-19
Ks. Jan Słomka, Marcelego z Ancyry interpretacja Prz 8,22-30
Piotr Stefaniak, Z dziejów relikwii świątobliwej Ofki Piastówny, dominikanki raciborskiej
Ks. Andrzej Abdank-Kozubski, Wybrane koncepcje przezwyciężania kryzysu ekologicznego
Ks. Jerzy Cuda, Interdyscyplinarna solidarność teologii
Ks. Sławomir Zieliński, Antropologia Maurice’a Blondela i kryzys modernistyczny
Ks. Jerzy Szymik, Bóg współcierpiący jako con-solatio. Tropem J. Ratzingera/Benedykta XVI
Ks. Przemysław Sawa, Duchowość inkarnacyjna i jej chrystologiczne podstawy
Ks. Grzegorz Strzelczyk, „Istotą, a nie tylko stopniem” (LG 10). Hipoteza wyjaśnienia
Ks. Grzegorz Ignatowski, Perspektywy dialogu Kościoła katolickiego z Żydami w świetle synagogalnych przemówień Benedykta XVI
Ks. Janusz Podzielny, Autorytet Biblii w tradycji ewangelickiej
Ks. Jan Twardy, Znaczenie motywacji w kaznodziejskiej posłudze słowa
Magdalena Stach-Hejosz, Postawa religijna a relacje interpersonalne katechizowanej młodzieży gimnazjalnej

Teksty ŹrÓdłowe

Ks. Andrzej Uciecha, Afrahat O synach przymierza (Demonstratio sexta. De monachis. Patrologia Syriaca I,240-312)
Ks. Arkadiusz Jasiewicz, Św. Jan Klimak O wyrzeczeniu się świata (Scala paradisi. Gradus Primus. De abdicatione ritae saecularis. Patrologia graeca 88, 632-644)
Ks. Wincenty Myszor, Ewangelia Marii Magdaleny. Wstęp, przekład z koptyjskiego, komentarz
Albertyna Dembska, Skon św. Józefa. Wstęp, tłumaczenie wersji koptyjskiej i arabskiej

 

Materiały

Maik Schmerbauch, Ks. Franciszek Woźnica (Franz Wosnitza) duszpasterz niemieckich katolików diecezji katowickiej w latach 1933–1939
Ks. Piotr Górecki, Przebudowy i remonty w sanktuarium Matki Boskiej Lubeckiej. Kilka uwag w związku z odkryciem późnośredniowiecznych fresków
Ks. Grzegorz Kucza, Piękno Kościoła – Oblubienicy Bożego Baranka. Medytacja o Kościele w kręgu estetyki zainspirowana myślą teologiczną Soboru Watykańskiego II

omówienia

W. Myszor, Gnostycyzm i teologia Ireneusza z Lyonu. Zagadnienia wybrane, red. L. Lach-Bartlik, StAC.SN 11 (Ludmiła Lach-Bartlik)
Miłosierdzie w duszpasterstwie i praktyce poradnianej, red. G. Janikula (Ks. Józef Stala)
Ł. Z. Królikowski OFMConv, Pamiętnik sybiraka i tułacza; tenże, Skradzione dzieciństwo. Polskie dzieci na tułaczym szlaku 1939–1950; Isfahan – miasto polskich dzieci, red. I. Beaupre-Stankiewicz i in. (Ks. Józef Krętosz)

Recenzje

Ks. Mariusz Szram, Ciało zmartwychwstałe w myśli patrystycznej przełomu II i III wieku (Ks. Wincenty Myszor)
Daniel E. Harris, C.M., We Speak the Word of the Lord. A Practical Plan For More Effective Preaching (Ks. Jan Twardy)
Tyś jest kapłanem na wzór… Ks. Jerzy Popiełuszko w Bytomiu 8 X 1984 r., red. Andrzej Sznajder (Ks. Henryk Olszar)
Michael Novak, Boga nikt nie widzi. Noc ciemna ateistów i wierzących (Jacek Poznański SJ)

Sprawozdania

Marek Wójtowicz, Sprawozdanie z konferencji naukowej: The Right to Believe: Perspectives in Religious Epistemology
Ks. Łukasz Gaweł, Konferencja: „Kultura – domena naukowców czy dom mieszkalny człowieka?”
Monika Slodičková, Prezentácia života a diela profesora Mikuláša Russnáka v Prešove

SUMMARIA

Janusz Wilk, „Far passare per il fuoco” – il sacrificio dei bambini nei tempi del’Antico Testamento
Dominik Nowak, Healing a man suffering from edema as creatio conutinua (Lk 14,1-6)
Wacław Borek, Quale ruolo svolge l’invocatio in Ef 1,15-19
Jan Słomka, Interpretation of Prov 8:22-30 by Marcellus of Ancyra
Piotr Stefaniak, The History of Relics of Venerable Euphemia the Piast, Dominican nun of Racibórz
Andrzej Abdank-Kozubski, Selected concepts for conquerring ecological crisis
Jerzy Cuda, Die interdisziplinäre Solidarität der Theologie
Sławomir Zieliński, Maurice Blondel’s anthropology and modernistic crisis
Jerzy Szymik, The Co-Suffering God as Con-solatio. On the Trail of J. Ratzinger/Benedict XVI
Przemysław Sawa, Incarnational spirituality and its christological grounds
Grzegorz Strzelczyk, „Essenzialmente e non solo di grado” (LG 10): un’ipotesi di spiegazione
Grzegorz Ignatowski, Perspectives of the Catholic-Jewish Dialogue in the light of Benedict XVI’s Synagogue Speeches
Janusz Podzielny, The authority of the Bible in evangelical tradition
Jan Twardy, The Meaning of Motivation in the Preacher’s Word Ministry
Magdalena Stach-Hejosz, Religious reference and interpersonal relations of catechized gymnasial youth
Andrzej Uciecha, Afrahat Exposé des fils du pacte (traduction polonaise et commentaire)
Arkadiusz Jasiewicz, St. John Climacus, On Renuncation of the World (Scala paradisi. Gradus Primus. De abdicatione ritae saecularis. Patrologia graeca 88, 632-644)
Wincenty Myszor, Das Evangelium nach Maria [Magdalena]. Die Einleitung, die Übersetzung aus dem Koptischen, Kommentar
Albertyna Dembska, Das Sterben des hl. Joseph. Die Einleitung und die Übersetzung aus dem Koptischen und aus dem Arabischen

Autor
 
Data wydania
2011 
Oprawa
Miękka 
SKU
16Ś28A