Módlmy się… do św. Charbela (14M232L)

Autor:
praca zbiorowa

4,50 

Brak w magazynie
Dodaj do ulubionych produktów
Dodaj do ulubionych produktów
Kategoria:
Dostępność:
Brak w magazynie
Price Alert
Dodaj do ulubionych
Cena

4,50 

Brak w magazynie
Koszty dostawy

powyżej 200 zł (oprócz wina)
Pocztex 48
paczkomaty InPost
kurier In Post
odbiór osobisty
pliki do pobrania

od 0 zł
od 11,10 zł
od 12,5 zł
od 13 zł
0 zł
0 zł

Opis

Modli­tew­nik poświę­cony św. Char­be­lowi, maro­nic­kiemu mni­chowi, cie­szą­cemu się ogromną sławą z powodu licz­nych cudów i uzdro­wień jakie nie­ustan­nie doko­nują się za jego wsta­wien­nic­twem. W publi­ka­cji oprócz krót­kiej bio­gra­fii odnaj­dziemy także orę­dzia Świę­tego oraz sze­reg modlitw.

Modli­twa do Świę­tego Char­bela

Święty ojcze Char­belu, który wyrze­kłeś się przy­jem­no­ści świa­to­wych i żyłeś w poko­rze i ukry­ciu w samot­no­ści eremu, a teraz prze­by­wasz w chwale nieba, wsta­wiaj się za nami. Roz­ja­śnij nasze umy­sły i serca, utwierdź wiarę i wzmoc­nij wolę. Roz­pal w nas miłość Boga i bliźniego.Pomagaj w wybo­rze dobra i uni­ka­niu zła. Broń nas przed wro­gami widzial­nymi i nie­wi­dzial­nymi i wspo­ma­gaj w naszej codzien­no­ści. Za twoim wsta­wien­nic­twem wielu ludzi otrzy­mało od Boga dar uzdro­wie­nia duszy i ciała, roz­wią­za­nia pro­ble­mów w sytu­acjach po ludzku beznadziejnych.Wejrzyj na nas z miło­ścią, a jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, uproś nam u Boga łaskę, o którą pokor­nie pro­simy, a przede wszyst­kim poma­gaj nam iść codzien­nie drogą świę­to­ści do życia wiecz­nego. Amen.

Autor
Seria
Módlmy się... 
Producent
Wydawnictwo: JUT 
ISBN
9788364402180 
Data wydania
2019 
Oprawa
Oprawa broszurowa 
Format
10,5x15 cm 
Liczba stron
32 
SKU
14M232L