Promocja!

Jezus Chrystus – osoba i dzieło – bibliografia 2005 – 2006

58,80  2,00 

Niniejsza bibliografia obejmuje pozycje, które wg rozpowszechnionych kry­teriów katalogowania znalazłyby się pod hasłem „Jezus Chrystus – osoba i dzie­ło”. Skupia zatem obszar zagadnień związanych z szeroko pojętą chrystologią: poczynając od kwestii Jezusa historycznego, poprzez chrystologię biblijną, fun­damentalną, dogmatyczną (w ujęciu „integralnym”: łącznie z soteriologią), hi­storię dogmatu, aż po tematy teologiczno-egzystencjalne.

Na stanie (może być zamówiony)
Dodaj do ulubionych produktów
Dodaj do ulubionych produktów
Dodaj do ulubionych
Cena

58,80  2,00 

Na stanie (może być zamówiony)
Dodaj do ulubionych produktów
Dodaj do ulubionych produktów
Koszty dostawy

powyżej 200 zł
paczkomaty InPost
kurier In Post
odbiór osobisty
pliki do pobrania

od 0 zł
od 12 zł
od 12 zł
0 zł
0 zł

Opis

Niniejsza bibliografia obejmuje pozycje, które wg rozpowszechnionych kry­teriów katalogowania znalazłyby się pod hasłem „Jezus Chrystus – osoba i dzie­ło”. Skupia zatem obszar zagadnień związanych z szeroko pojętą chrystologią: poczynając od kwestii Jezusa historycznego, poprzez chrystologię biblijną, fun­damentalną, dogmatyczną (w ujęciu „integralnym”: łącznie z soteriologią), hi­storię dogmatu, aż po tematy teologiczno-egzystencjalne. Uwzględnione zostały tu publikacje (zarówno zwarte, jak i artykuły z czasopism i prac zbiorowych) w językach: polskim, angielskim, włoskim, francuskim, niemieckim oraz znacz­na ilość tytułów w języku hiszpańskim. Niniejszy tom, zawierający opisy biblio­graficzne za okres 2005-2006, zgodnie z założeniami redakcji, stanowi trzecią część serii, kolejne ukazywać się będą co dwa lata.

Biorąc pod uwagę rozległość dokumentowanego przedmiotu, a zarazem rynku publikacji teologicznych – w ostatnich latach także w tej sferze można było odczuć skutki globalizacji – opracowanie kompletnej bibliografii wydaje się praktycznie niewykonalne, zwłaszcza w krótkim, gwarantującym użyteczność publikacji, czasie. W kolejnych tomach znajdą się zatem ewentualne uzupełnienia do lat poprzednich (w obecnym – za lata 2001-2004).

Prezentowane opisy odzwierciedlają zasoby dostępne w największych pol­skich bibliotekach teologicznych oraz bibliotekach w Rzymie (Gregoriana), Paryżu (ICP) i Tybindze. Zgromadzone po przeprowadzonych kwerendach dane zostały skonfrontowane (czasem też uzupełnione) z informacjami publikowany­mi przez biblioteki narodowe poszczególnych krajów.

Aby umożliwić korzystanie z bibliografiii poza Polską, dokonano jej trójjęzycznego opracowania; również indeksy, które tego wymagały, przygotowano w trzech wersjach językowych: angielskiej, polskiej i włoskiej.

Wersja elektroniczna niniejszej bibliografii dostępna jest on-line w postaci bazy danych z interfejsami i słowami kluczowymi w języku polskim, angielskim i włoskim (http://chrystologia.pl/bibliografia). Uzupełnia się jaw cyklu miesięcz­nym (w czerwcu 2010 zawierała około 7600 opisów za lata 2001-2010 oraz około 4800 opisów z lat wcześniejszych).

Uwagi techniczne

Przyjęto jak najprostszą strukturę opisów bibliograficznych, zawierającą wy­łącznie dane konieczne do zidentyfikowania pozycji.

 Tytuły książek, artykułów i prac zbiorowych wyróżniono kursywą, tytuły czasopism nie są wyróżnione.

 Nazwy wydawnictw ujęte zostały w nawiasy kwadratowe „[]”.

 *** oznacza dysertacje (publikowane we fragmentach bądź niepublikowane).

 Dla wygody użytkownika, ale też ze względu na brak uniwersalnego standar­du obejmującego wszystkie tytuły czasopism zrezygnowano z wprowadzenia skrótów. Jedynym używanym skrótem jest ed. = redaktor. W miejsce polskiego „w:” wprowadzono skrót „in:”, zrozumiały tak w języku angielskim, jak wło­skim.

 Opisy uporządkowane zostały wg lat/języków/autorów i opatrzone numeracją ciągłą, która wykorzystywana jest w indeksach. Opracowano następujące indeksy (część w odpowiednich wersjach językowych angielskiej, polskiej, włoskiej):

 • autorów (w porządku alfabetycznym, wspólny dla trzech języków);

 • biblijny (w porządku przedmiotowym zagadnień oraz kanonicznym ksiąg, wspólny dla trzech języków; poszczególne passusy biblijne zostały zindeksowane tylko wtedy, gdy podano je explicite w tytule danej pracy);

 • historyczny (w porządku epok i wieków, wspólny dla trzech języków; za jego uzupełnienie można uznać indeks osobowo-przedmiotowy );

 • osobowo-przedmiotowy (w porządku alfabetycznym; ze względu na zna­czące różnice w nazewnictwie, zwłaszcza autorów klasycznych, w odrębnych

•wersjach: angielskiej, polskiej i włoskiej); słów kluczowych (w porządku alfabetycznym, w wersji angielskiej, polskiej i włoskiej; obok klasycznych zagadnień chrystologicznych, jak np. „wcielenie”, obejmuje bardzo szczegółowe hasła).

Autor
Producent
Księgarnia św. Jacka  
ISBN
978-83-7030-647-2 
Data wydania
2010 
Oprawa
Miękka 
Liczba stron
299