Człowiek Bogu. Człowiek człowiekowi. Człowiek światu Księga Pamiątkowa dedykowana śp. ks. prof. dr. hab. Alojzemu Drożdżowi (1950–2019) (15C39-1)

„Ludzie mówią, że mają «problemy z sumieniem». Mówią, że sumienie im coś «wyrzuca», że trudno jest żyć z poczuciem winy. Mówią, że sumienie «oskarża» albo że spokojne sumienie zapewnia im komfort życia. Problemów związanych z sumieniem i jego formacją jest bardzo dużo. Jedno jest pewne, a mianowicie to, że sumienie nie może być «oderwane od człowieka». Chodzi więc o to, że mówiąc o sumieniu, mówimy zawsze o człowieku – i to człowieku żyjącym w konkretnych warunkach i w określonym czasie” (Ks. prof. dr hab. A. Drożdż)

Dodaj do ulubionych produktów
Dodaj do ulubionych produktów
Dodaj do ulubionych
Cena