Wykluczenie społeczne jako problem wielowymiarowy (SiM 83) (15W52-1)

Przedstawione artykuły, zawarte w publikacji Wykluczenie społecznie jako
problem wielowymiarowy
, niosą nadzieję, że będzie ona ważnym impulsem, który przyczyni się do dalszej refleksji naukowej nad omawianym zagadnieniem.

Alojzy Dróżdż – Antropoanemia, destrukcja więzi, wykluczenie

Mirosław Grewiński – Polityka przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Polsce i w Unii Europejskiej

Jan Przybyłowski – Ubóstwo a wykluczenie społeczne. Refleksja teologicznopastoralna

Maria Zrałek, Aldona Frąckiewicz-Wronka – Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu jako działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa społecznego osób niepełnosprawnych

Krzysztof Sosna – Religia drogą społecznej integracji osób z niepełnosprawnością

Karina Bień, Ireneusz Celary – Parafia wobec problemu bezrobocia

Agnieszka Put – Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dorosłych dzieci alkoholików na przykładzie kampanii społecznej “Rozwinąć skrzydła”

Łukasz Szewczyk – Wykluczenie finansowe jako problem społeczny

Noty o autorach

Dodaj do ulubionych produktów
Dodaj do ulubionych produktów
Dodaj do ulubionych
Cena