Towarzyszenie małżeństwu i rodzinie przez powierników rodzin

52,50 

Kolejna publikacja z serii “Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” poświęcony jest powiernikom rodzin.

Brak w magazynie
Dodaj do ulubionych produktów
Dodaj do ulubionych produktów
Kategoria:
Dostępność:
Brak w magazynie
Price Alert
Dodaj do ulubionych
Cena

52,50 

Brak w magazynie
Koszty dostawy

powyżej 200 zł
paczkomaty InPost
kurier In Post
odbiór osobisty
pliki do pobrania

od 0 zł
od 12 zł
od 12 zł
0 zł
0 zł

Opis

WYKAZ SKRÓTÓW

WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ I

PODYPLOMOWE STUDIA RODZINY
1. Idea towarzyszenia małżeństwu i rodzinie
2. Proponowany model przygotowania do małżeństwa
3. Propozycja towarzyszenia rodzinie na różnych etapach jej rozwoju
4. Założenia programowe studiów
5. Treść studiów
6. Seminaria naukowe
7. Zawiązanie i pogłębianie wspólnoty

ROZDZIAŁ II
CZASOPISMO „POWIERNIK RODZIN”
1. Redakcja, nakład i kolportaż
2. Artykuły o treści religijnej
3. Listy od czytelników i odpowiedzi
4. Propagowanie naturalnego planowania rodziny
5. Demaskowanie prawdy o antykoncepcji
6. W trosce o życie poczęte
7. Przygotowanie do małżeństwa
8. Nastolatki, ich rodzice i nauczyciele
9. O starzeniu się z radością

ROZDZIAŁ III
POWIERNICY RODZIN – DZIEŁO l ŻYCIE
1. Dane osobowe powierników rodzin
2. Wypowiedzi ankietowe w kontekście uchwał i apeli synodalnych
3. Praca w parafialnej poradni rodzinnej
4. Świadectwa powierników
5. Formacja powierników rodzin.

ROZDZIAŁ IV
DIECEZJALNA PORADNIA ŻYCIA RODZINNEGO
1. Odwoływanie się do osiągnięć teologii i psychologii
2. Poradnictwo, psychoterapia, spowiedź
3. Pomoc w podjęciu decyzji
4. Pomoc zespołowa

ROZDZIAŁ V
PROBLEMY SUMIENIA.
1. Antykoncepcja, wkładki domaciczne i podwiązanie jajowodów
2. Aborcja i zapłodnienie In vitro
3. Trudności ze spowiadaniem się
4. Wykluczenie ze wspólnoty eucharystycznej przez związek cywilny
5. Kontakt z sektami i okultyzmem
6. Związek z osobą z innej religii lub niewierzącą
7. Problemy z seksualnością- masturbacja
8. Samobójstwo

ROZDZIAŁ VI
TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE
1. Zaniedbanie obowiązków szkolnych
2. Zakochanie się i przedwczesna inicjacja seksualna
3. Trudności wynikające z samotnego macierzyństwa
4. Dziecko adoptowane i w rodzinie zastępczej
5. Błędy wychowawcze z perspektywy dziecka dorosłego

ROZDZIAŁ VIl KONFLIKTY MAŁŻEŃSKIE.
1. Konflikty małżeńskie na tle alkoholizmu.
2. Podejrzenie o zdradę
3. Rozstania i powroty.
4. Konflikty prowadzące do wniesienia pozwu o rozwód
5. Konflikty prowokujące pytanie o ważność małżeństwa

ROZDZIAŁ VIII
CARITAS
1. Odpowiedź na listy kierowane do Poradni
2. Pomoc samotnym kobietom w ciąży
3. Pomoc rodzinie niepełnej
4. Osoby opuszczone przez najbliższych i pozbawione środków do życia
5. Pomoc osobom bezdomnym, bezrobotnym, osamotnionym

ROZDZIAŁ IX
ADOPCJA l OŚRODEK ADOPCYJNO-OP1EKUŃCZY
1. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
2. Dane z kartoteki poradnianej
3. Korespondencja Poradni na temat adopcji
4. Rozmowy z kandydatami na rodziców adopcyjnych
5. Rozmowy z rodzicami adopcyjnymi
6. Rodziny zastępcze

ROZDZIAŁ X
RADA DO SPRAW RODZINY
1. Członkowie i Prezydium Rady
2. Propozycje programowe dotyczące planu pracy Rady
3. Uchwały i inicjowanie ich realizacji przez członków Rady
4. Spotkania z przedstawicielami władz państwowych i wojewódzkich
5. Zebrania członków Rady reprezentujących Kościoły i wspólnoty religijne
6. Spotkania robocze Prezydium Rady

ROZDZIAŁ XI
STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH
1. Cele, zadania i środki
2. Formacja duchowa
3. Walne Zgromadzenie Wyborcze po I okresie działalności
4. Pomoc rodzinom potrzebującym
5. Współpraca z innymi stowarzyszeniami polskimi i zagranicznymi
6. Współpraca duszpasterstwa rodzin i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
7. Po trzydziestu latach działalności Stowarzyszenia

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SUMMARY

KURZFASSUNG

RESUME

ANEKSY

Autor
 
Oprawa
Miękka