Studia Pastoralne ROK VI 2010 NR 6

52,00 

Czasopismo Studia Pastoralne jest rocznikiem, którego pierwszy numer pojawił się w 2005 r., w czterdziestą rocznicę zakończenia obrad Soboru Watykańskiego II (1962–1965). W założeniach redakcji, jest pismem otwartym na swobodną wymianę myśli teologicznej i doświadczeń duszpasterskich. Zakres tematyczny publikacji wyznaczają: teologia pastoralna, liturgika, homiletyka, katechetyka, misjologia i duchowość chrześcijańska. Na Studia Pastoralne składają się następujące działy: Artykuły, Materiały, Recenzje i Omówienia dokumentów Kościoła oraz sprawozdania.

Na szósty tom, poświęcony kapłaństwu

Brak w magazynie
Dodaj do ulubionych produktów
Dodaj do ulubionych produktów
Kategoria:
Dostępność:
Brak w magazynie
Price Alert
Dodaj do ulubionych
Cena

52,00 

Brak w magazynie
Koszty dostawy

powyżej 200 zł
paczkomaty InPost
kurier In Post
odbiór osobisty
pliki do pobrania

od 0 zł
od 12 zł
od 12 zł
0 zł
0 zł

Opis

Czasopismo Studia Pastoralne jest rocznikiem, którego pierwszy numer pojawił się w 2005 r., w czterdziestą rocznicę zakończenia obrad Soboru Watykańskiego II (1962–1965). W założeniach redakcji, jest pismem otwartym na swobodną wymianę myśli teologicznej i doświadczeń duszpasterskich. Zakres tematyczny publikacji wyznaczają: teologia pastoralna, liturgika, homiletyka, katechetyka, misjologia i duchowość chrześcijańska. Na Studia Pastoralne składają się następujące działy: Artykuły, Materiały, Recenzje i Omówienia dokumentów Kościoła oraz sprawozdania.

Na szósty tom, poświęcony kapłaństwu, składają się:

SPIS TREŚCI
OD REDAKCJI

ARTYKUŁY

Ks. Józef Kozyra
Kapłani Kościoła jako słudzy Chrystusa i szafarze tajemnic Bożych (1 Kor 4,1)

Ks. Edmund Robek SAC
Kapłan w służbie jedności wspólnoty kościelnej

Ks. Bogdan Biela
Prezbiterat w służbie komunii w świetle posoborowego nauczania Kościoła

S. Erika Prijatelj
Kapłan ze znamieniem posługi

S. Adelajda Sielepin CHR
Kapłan przewodnikiem ludu Bożego

Ks. Jan Przybyłowski
Kapłańskie drogi pojednania z Bogiem

Ks. Stanisław Dyk
Kaznodziejstwo – misja, która wypływa z kapłańskiej tożsamości

Anna Zellma
Obraz kapłana w wypowiedziach wybranych grup katechizowanej młodzieży (studium porównawcze)

Ks. Stanisław Gasiński
Ks. Prof. Stanisław Grzybek – twórca biblijnej szkoły przepowiadania

Mariola Teresa Kozubek
Formacja do wspólnotowości – kapłani i seminarzyści w Ruchu Focolari

Ute Leimgruber
Mit Leidenschaft Theologie studieren. Die Einstellung von Priesterseminaristen aus Fulda zum Theologiestudium (Beobachtungen)

S. Elżbieta Wrzała CHR
Duchowe macierzyństwo wypełnieniem misji kapłaństwa powszechnego

Katharina Maria Karl
Geistliche Kompetenz – die correctio fraterna bei Augustinus von Hippo und die révision de vie bei Jaime Bonet

Ks. Antoni Bartoszek
Sakrament namaszczenia chorych a dzieci, które nie osiągnęły używania rozumu, oraz osoby od urodzenia upośledzone umysłowo

Dariusz Adamczyk
Katecheza o grzechu Kaina na podstawie perykopy z Rdz 4,1-16

Stefan Böntert
Ein Ausdruck des Staunens – Ein Ausdruck des Menschseins. Anbetung als Grundhaltung im Glauben .

Richard Hartmann
Kirche als freizeitunternehmen? Kriterien einer pastoral der freizeit

MATERIAŁY

Marta Giglok
Kilka uwag o teologii ikony „Chrystusa Wielkiego Arcykapłana” w świetle pnuematologiczno-sakramentalnej koncepcji ikony Paula Evdokimova

Magdalena Ochwat
Poetyckie autoportrety kapłanów

Marek Widenka
Fenomen Katolickich Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji

Ks. Bernard Rak
Eucharystia źródłem nadziei w przesłaniu Jana Pawła II

Jörg Ernesti
Forschungsbericht: „Geschichte der Ökumene”. Ein Beitrag zum 100. Jubiläum der ökumenischen Bewegung

OMÓWIENIA DOKUMENTÓW KOŚCIOŁA

Ks. Bogdan Biela
Dyrektorium duszpasterstwa służby liturgicznej

Ks. Wojciech Surmiak
O poszukujących Boga. Pytania człowieka ponowoczesnego w świetle dokumentu Konferencji Episkopatu Włoch, zatytułowanego Lettera ai cercatori di Dio

RECENZJE

Magdalena Kudełka, „System parafialnych komórek ewangelizacyjnych” jako nowa propozycja dla duszpasterstwa.Studium pastoralne (ks. Andrzej Żądło)

Elżbieta Osewska, Edukacja religijna w szkole katolickiej w Anglii i Walii w świetle „Living and Sharing Our Faith. A National Project of Catechesis and Religious Education” (ks. Janusz Mastalski)

Ks. Stanisław Dyk, Współczesne przepowiadanie homilijne misteriów publicznego życia Jezusa (ks. Jan Twardy)

Ks. Henryk Ciereszko, Ksiądz Michał Sopoćko profesor, wychowawca i ojciec duchowy alumnów i kapłanów (ks. Bogdan Biela)

Norbert Feinendegen, Denk-Weg zu Christus. C.S. Lewis als kritischer Denker der Moderne (Johann Reikerstorfer)

Handbuch der Katholischen Soziallehre. Im Auftrag der Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft und der Katholischen Sozialwissenschaftlichen Zentralstelle (Joachim Wiemeyer)

 Ks. Leszek Szewczyk, Odnowa przepowiadania słowa Bożego w (archi)diecezji katowickiej po Soborze Watykańskim II. Studium homiletyczne (ks. Jan Twardy)

 Ks. Tadeusz Borutka, Refleksja nad kapłaństwem w świetle nauczania Kościoła (ks. Bogdan Biela)

 Lexikon der Bibelhermeneutik. Begriffe – Methoden – Theorien – Konzepte (Christoph Dohmen)

 Peter Kistner, Das göttliche Recht und die Kirchenverfassung. Der Freiraum für eine Reform (Adrian Loretan)

 Kazimierz Misiaszek SDB, Koncepcja nauczania religii katolickiej w publicznej szkole polskiej. Próba oceny (ks. Roman Buchta)

 Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce. Nowe wydanie (ks. Jan Kochel)

 SPRAWOZDANIA

„Hat der Humanismus eine Zukunft?”. Ein wissenschaftliches interdisziplinäres Symposion, Universität Freiburg/Schweiz 3.–5. Dezember 2009 (Adrian Holderegger)

Die Finanzkrise als sozialethische Herausforderung. Bericht über das elfte Werkstattgespräch der Sektion „Christliche Sozialethik” in der Internationalen Vereinigung für Moraltheologie und Sozialethik, Berlin 22.–24 Februar 2010 (Brigitta Herrmann)

 „Słuchać Pana”. XXXV Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło–Życie, Jasna Góra 26 lutego – 1 marca 2010 (ks. Bogdan Biela)

 Studenckie sympozjum Koła Naukowego Teologów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 6 maja 2010 (Monika Czarnuch)

„Rola mediów w przemianach Kościoła w Polsce i demokratyzacji polskiego

społeczeństwa”, Włocławek 10–11 maja 2010 (ks. Bogdan Biela)

„Liturgia jednym aktem kultu”, Katowice 20 maja 2010 (ks. Roman Buchta)

Współczesna katecheza i edukacja religijna w wybranych krajach Europy. IV Międzynarodowa Konferencja Katechetyczna, Tarnów 25 maja 2010 (ks. Roman Buchta)

„Ordinatio presbyterorum: liturgia, teologia, ministerium (do Soboru Trydenckiego)”. 46. Sympozjum Wykładowców Liturgiki w Wydziałach Teologicznych i Wyższych Seminariach Duchownych, Katowice 7–9 września 2010 (ks. Andrzej Żądło)

Sprawozdanie ze spotkania Arbeitgsemeinschaft für Homiletik, Monachium 27–30 września 2010 (ks. Leszek Szewczyk)

Autor
 
Seria
Studia pastoralne 
Producent
Zespół redakcyjny ks. Andrzej Żądło (red. naczelny), ks. Bogdan Biela, ks. Roman Buchta, ks. Antoni Reginek, ks. Leszek Szewczyk (sekretarz) 
ISBN
1734-4433 
Data wydania
2010 
Oprawa
Miękka 
Format
166 x 240 mm 
Liczba stron
430