Studia Pastoralne ROK IV 2008 NR 4

42,00 

 

377
SPIS TREŚCI
INHALTSVERZEIHNIS
OD REDAKCJI
…………………………………………………………………………….
5
ZU DIESEM HEFT
ARTYKUŁY
ARTIKEL
Ks. Andrzej
Żą
d
ł
o
Sakrament bierzmowania wczoraj i dzi
ś
……………………………………………………
1
1
Il sacramento della cresima ieri e oggi (Som.)
…………………………………………………
28
Ks. Helmut Jan Sobeczk
o
Z problematyki teologiczno-pastoralnej
sakramentu bierzmowania
……………..
29
Von der theologisch-pastoralen Problematik der Firmung (Zusf.)
………………………..
40
Ks. Bogdan Biel
a
Przygotowanie do sakramentu bierzmowania:
czy wykorzystana szansa?
…….
4
1
Preparation for the sacrament of Confirmation: lost opportunity? (Sum.)
………………
53
Elżbieta Osewsk
a
Wprowadzenie dzieci
w tajemnicę
Ducha Świętego
w środowisku rodzinnym
……………………………………………………………………..
5
4
Introduction of Children into the Mystery of Holy Spirit
in the Family Environment (Sum.)
………………………………………………………………..
6
4
Elżbieta Tkoc
z
Duch Święty w katechezie
młodzieży ponadgimnazjalnej
…………………………..
6
5
Holy Spirit in the catechesis of secondary school students (Sum.)
………………………..
76
Anna Zellm
a
Przygotowanie młodzieży
do sakramentu bierzmowania
jako kategoria badawcza
we współczesnej katechetyce
………………………………
78
Preparing young people for the sacrament of Confirmation as
a research category in contemporary catechization (Sum.)
…………………………………
89
Ks. Stanisław Dziekońsk
i
Tajemnica Ducha Świętego
w katechezie sakramentu bierzmowania
……………
9
0
The Mystery of the Holy Spirit in the Catechesis for the Sacrament
of Confirmation (Sum.)
…………………………………………………………………………….
104
Helena Słotwińsk
a
Duch Święty w
Programie nauczania religii
…………………………………………..
10
5
The Holy Spirit in the Programme of Religious Education (Sum.)
………………………
121

378
SPIS TREŚCI
Ks. Krzysztof Sosn
a
Sakrament bierzmowania
osób z niepełnosprawnością umysłową
……………..
12
2
Das Sakrament der Firmung bei geistig Behinderten (Zusf.)
……………………………..
13
6
Ks. Roman Kuligowsk
i
Duch Święty a moralność chrześcijańska
w nauczaniu św. Pawła
………………
13
8
Der Heilige Geist und die Morallehre des Hl. Paulus (Zusf.)
…………………………….
14
7
Ks. Stanisław Dy
k
Duch Święty jako podmiot i treść
przepowiadania homilijnego
…………………
1
48
Lo Spirito Santo come soggetto e contenuto della predicazione omiletica (Som.)
…..
1
69
Ks. Antoni Regine
k
Polskie adaptacje hymnu do Ducha Świętego
…………………………………………
1
7
1
Adaptations polonaises de l’hymne au Saint Esprit (Som.)
……………………………….
1
79
Ks. Józef Stal
a
Społeczno-kulturowy kontekst
współczesnych zagrożeń edukacji religijnej
w rodzinie
……………………………………………………………………………………………
1
8
1
Der gesellschaftlich-kulturelle Kontext der gegenwärtigen Bedrohung
der religiösen Erziehung in der Familie (Zusf.)
……………………………………………..
19
1
Ks. Wojciech Osia
l
Wychowanie do wspólnoty parafialnej
jako zadanie szkolnej lekcji religii
….
1
9
3
Formation Towards Parish Community as the Goal of Religious Education
in Schools (Som.)
……………………………………………………………………………………
20
5
MATERIAŁY
VER
SCHIEDENE BE
ITR
Ä
GE
Ks. Alojzy Drożd
ż
Bierzmowanie w całokształcie
chrześcijańskiej moralności
………………………
2
0
7
Die Firmung im Gesamtbild der christlichen Moral
Zofia Tomasze
k
Znaczenie uczestnictwa w Eucharystii
dla życia chrześcijańskiego
…………….
2
2
2
Die Bedeutung der Teilnahme an der Eucharistie für das christliche Lebens
Ks. Marian Wróblewsk
i
Sakrament pokuty w przekazie kaznodziejskim
na przykładzie wybranych
tekstów
drukowanych w latach 1985
2000
……………………………………………..
2
3
3
Das Sakrament der Busse in der homiletischen Überlieferung am Beispiel
ausgewählter Texte der Jahre 1985-2000

379
SPIS TREŚCI
Ks. Roman Bucht
a
Orędzie papieża Benedykta XVI
na XXIII Światowy Dzień Młodzieży w Sydney
(2008)
aktualnym wskazaniem dla katechezy
wprowadzającej do misji
……..
2
5
1
Die Botschaft Papst Benedikts XVI zum XXIII Weltjugendtag in Sydney (2008)
– ein aktueller Hinweis für eine Katechese die zur Mission hinführt
Ks. Grzegorz Polo
k
Preferencje aksjologiczne studentów
wezwaniem dla nauczycieli
akademickich
do świadczenia o wierze w środowisku uczelnianym
………….
26
8
Aksiologische Präferenzen der Studenten – ein Aufruf an die akademischen
Lehrer, Zeugen des Glaubens in ihrem akademischen Umfeld zu sein
Ks. Czesław Gale
k
Wychowawcza rola Kościoła katolickiego
i religii w twórczości
Bolesława Prusa
…………………………………………………………………………………..
28
2
Die erzieherische Rolle der katholischen Kirche und der Religion im Wirken
von Bolesław Prus
OMÓWIENIA DOKUMENTÓW KOŚCIOŁA
BESPRECHUNGEN KIRCHLICHER DOKUMENTE
Wprowadzenie do refleksji nad
motu proprio
Benedykta
XVI
zatytułowan
ym
S
u
mmorum Pontificum
…………………………………………………………………………
29
3
Avvio di una
riflessione sul Motu Proprio „Summorum Pontificum” di Benedetto XVI
RECENZJE
REZENSIONEN
Drogi katechezy rodzinnej
,
red. E. Osewska, J. Stala
(ks. Andrzej Żądło)
………………………………………………………………………………
305
Adolphe Gesché,
Chrystus
,
przeł. Agnieszka Kuryś
(ks. Zdzisław Żywica)
…………………………………………………………………………..
312
Ks. Bogdan Biela,
Parafia miejscem urzeczywistniania się komunii Kościoła.
Studium teologiczno-pastoralne
(ks. Józef Mikołajec)
………………………………
322
Ryszard Kamiński,
Działalność zbawcza Kościoła w teorii
i praktyce pastoralnej
(ks. Bogdan Biela)
……………………………………………….
324
Jan Kochel,
Katecheza u źródeł Ewangelii
(ks. Roman Buchta)
…………………
326
Jarosław Międzybrodzki,
Duchowość kapłana w nauczania Jana Pawła II
(ks. Bogdan Biela)
……………………………………………………………………………….
329

Brak w magazynie
Dodaj do ulubionych produktów
Dodaj do ulubionych produktów
Kategoria:
Dostępność:
Brak w magazynie
Price Alert
Dodaj do ulubionych
Cena

42,00 

Brak w magazynie
Koszty dostawy

powyżej 200 zł
paczkomaty InPost
kurier In Post
odbiór osobisty
pliki do pobrania

od 0 zł
od 12 zł
od 12 zł
0 zł
0 zł

Opis

 

377
SPIS TREŚCI
INHALTSVERZEIHNIS
OD REDAKCJI
…………………………………………………………………………….
5
ZU DIESEM HEFT
ARTYKUŁY
ARTIKEL
Ks. Andrzej
Żą
d
ł
o
Sakrament bierzmowania wczoraj i dzi
ś
……………………………………………………
1
1
Il sacramento della cresima ieri e oggi (Som.)
…………………………………………………
28
Ks. Helmut Jan Sobeczk
o
Z problematyki teologiczno-pastoralnej
sakramentu bierzmowania
……………..
29
Von der theologisch-pastoralen Problematik der Firmung (Zusf.)
………………………..
40
Ks. Bogdan Biel
a
Przygotowanie do sakramentu bierzmowania:
czy wykorzystana szansa?
…….
4
1
Preparation for the sacrament of Confirmation: lost opportunity? (Sum.)
………………
53
Elżbieta Osewsk
a
Wprowadzenie dzieci
w tajemnicę
Ducha Świętego
w środowisku rodzinnym
……………………………………………………………………..
5
4
Introduction of Children into the Mystery of Holy Spirit
in the Family Environment (Sum.)
………………………………………………………………..
6
4
Elżbieta Tkoc
z
Duch Święty w katechezie
młodzieży ponadgimnazjalnej
…………………………..
6
5
Holy Spirit in the catechesis of secondary school students (Sum.)
………………………..
76
Anna Zellm
a
Przygotowanie młodzieży
do sakramentu bierzmowania
jako kategoria badawcza
we współczesnej katechetyce
………………………………
78
Preparing young people for the sacrament of Confirmation as
a research category in contemporary catechization (Sum.)
…………………………………
89
Ks. Stanisław Dziekońsk
i
Tajemnica Ducha Świętego
w katechezie sakramentu bierzmowania
……………
9
0
The Mystery of the Holy Spirit in the Catechesis for the Sacrament
of Confirmation (Sum.)
…………………………………………………………………………….
104
Helena Słotwińsk
a
Duch Święty w
Programie nauczania religii
…………………………………………..
10
5
The Holy Spirit in the Programme of Religious Education (Sum.)
………………………
121

378
SPIS TREŚCI
Ks. Krzysztof Sosn
a
Sakrament bierzmowania
osób z niepełnosprawnością umysłową
……………..
12
2
Das Sakrament der Firmung bei geistig Behinderten (Zusf.)
……………………………..
13
6
Ks. Roman Kuligowsk
i
Duch Święty a moralność chrześcijańska
w nauczaniu św. Pawła
………………
13
8
Der Heilige Geist und die Morallehre des Hl. Paulus (Zusf.)
…………………………….
14
7
Ks. Stanisław Dy
k
Duch Święty jako podmiot i treść
przepowiadania homilijnego
…………………
1
48
Lo Spirito Santo come soggetto e contenuto della predicazione omiletica (Som.)
…..
1
69
Ks. Antoni Regine
k
Polskie adaptacje hymnu do Ducha Świętego
…………………………………………
1
7
1
Adaptations polonaises de l’hymne au Saint Esprit (Som.)
……………………………….
1
79
Ks. Józef Stal
a
Społeczno-kulturowy kontekst
współczesnych zagrożeń edukacji religijnej
w rodzinie
……………………………………………………………………………………………
1
8
1
Der gesellschaftlich-kulturelle Kontext der gegenwärtigen Bedrohung
der religiösen Erziehung in der Familie (Zusf.)
……………………………………………..
19
1
Ks. Wojciech Osia
l
Wychowanie do wspólnoty parafialnej
jako zadanie szkolnej lekcji religii
….
1
9
3
Formation Towards Parish Community as the Goal of Religious Education
in Schools (Som.)
……………………………………………………………………………………
20
5
MATERIAŁY
VER
SCHIEDENE BE
ITR
Ä
GE
Ks. Alojzy Drożd
ż
Bierzmowanie w całokształcie
chrześcijańskiej moralności
………………………
2
0
7
Die Firmung im Gesamtbild der christlichen Moral
Zofia Tomasze
k
Znaczenie uczestnictwa w Eucharystii
dla życia chrześcijańskiego
…………….
2
2
2
Die Bedeutung der Teilnahme an der Eucharistie für das christliche Lebens
Ks. Marian Wróblewsk
i
Sakrament pokuty w przekazie kaznodziejskim
na przykładzie wybranych
tekstów
drukowanych w latach 1985
2000
……………………………………………..
2
3
3
Das Sakrament der Busse in der homiletischen Überlieferung am Beispiel
ausgewählter Texte der Jahre 1985-2000

379
SPIS TREŚCI
Ks. Roman Bucht
a
Orędzie papieża Benedykta XVI
na XXIII Światowy Dzień Młodzieży w Sydney
(2008)
aktualnym wskazaniem dla katechezy
wprowadzającej do misji
……..
2
5
1
Die Botschaft Papst Benedikts XVI zum XXIII Weltjugendtag in Sydney (2008)
– ein aktueller Hinweis für eine Katechese die zur Mission hinführt
Ks. Grzegorz Polo
k
Preferencje aksjologiczne studentów
wezwaniem dla nauczycieli
akademickich
do świadczenia o wierze w środowisku uczelnianym
………….
26
8
Aksiologische Präferenzen der Studenten – ein Aufruf an die akademischen
Lehrer, Zeugen des Glaubens in ihrem akademischen Umfeld zu sein
Ks. Czesław Gale
k
Wychowawcza rola Kościoła katolickiego
i religii w twórczości
Bolesława Prusa
…………………………………………………………………………………..
28
2
Die erzieherische Rolle der katholischen Kirche und der Religion im Wirken
von Bolesław Prus
OMÓWIENIA DOKUMENTÓW KOŚCIOŁA
BESPRECHUNGEN KIRCHLICHER DOKUMENTE
Wprowadzenie do refleksji nad
motu proprio
Benedykta
XVI
zatytułowan
ym
S
u
mmorum Pontificum
…………………………………………………………………………
29
3
Avvio di una
riflessione sul Motu Proprio „Summorum Pontificum” di Benedetto XVI
RECENZJE
REZENSIONEN
Drogi katechezy rodzinnej
,
red. E. Osewska, J. Stala
(ks. Andrzej Żądło)
………………………………………………………………………………
305
Adolphe Gesché,
Chrystus
,
przeł. Agnieszka Kuryś
(ks. Zdzisław Żywica)
…………………………………………………………………………..
312
Ks. Bogdan Biela,
Parafia miejscem urzeczywistniania się komunii Kościoła.
Studium teologiczno-pastoralne
(ks. Józef Mikołajec)
………………………………
322
Ryszard Kamiński,
Działalność zbawcza Kościoła w teorii
i praktyce pastoralnej
(ks. Bogdan Biela)
……………………………………………….
324
Jan Kochel,
Katecheza u źródeł Ewangelii
(ks. Roman Buchta)
…………………
326
Jarosław Międzybrodzki,
Duchowość kapłana w nauczania Jana Pawła II
(ks. Bogdan Biela)
……………………………………………………………………………….
329

Autor
 
Seria
Studia pastoralne 
Producent
Ks. prof. UŚ dr hab. Andrzej Żądło 
Data wydania
2008 
Oprawa
Miękka 
Format
165 x 240 
Liczba stron
384