Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne (40/2, 2007)

0,00 

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne (40/2, 2007)

Dodaj do ulubionych produktów
Dodaj do ulubionych produktów
Dodaj do ulubionych
Cena

0,00 

Dodaj do ulubionych produktów
Dodaj do ulubionych produktów
Koszty dostawy

powyżej 200 zł (oprócz wina)
Pocztex 48
paczkomaty InPost
kurier In Post
odbiór osobisty
pliki do pobrania

od 0 zł
od 11,10 zł
od 12,5 zł
od 13 zł
0 zł
0 zł

Opis

ARTYKUŁY

Beata Urbanek, Cierpienie duchowe Mesjasza w Ewangelii świętego Jana
Ks. Sławomir Zieliński, Podstawy apologetyki konstruktywnej Paula de Brogliego
Ks. Bartłomiej Kuźnik, Paradoksalne aspekty chrześcijaństwa w wybranych dziełach Henriego de Lubaca
Ks. Roman Chromy, Nadzieja w procesie teoretyczno-praktycznej aktualizacji objawionej prawdy według Claude’a Geffrégo
Ks. Andrzej Pastwa, Officium „Proponendi et exponendi omnia” (kan. 1432) in favorem veritatis. Znaczenie animadveriones obrońcy węzła w procesie o nieważność małżeństwa
Ks. Dariusz Walencik, Regulacja stanu prawnego nieruchomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w trybie administracyjnym
Ks. Witold Kania, Kryterium śmierci mózgowej w perspektywie historycznej
Ks. Marek Kluz, Wychowanie chrześcijańskie w rodzinie w dobie permisywizmu moralnego
Edward Torończak SJ, Wybór podstawowy a konkretne wybory moralne
Ks. Jan Twardy, Kaznodziejskie oddziaływanie na sferę wolitywną słuchaczy
Ks. Józef Krętosz, Księgozbiory kościelne na terenie lwowskiej archidiecezji obrządku łacińskiego na przełomie XVIII/XIX w.
Ks. Bronisław Czaplicki, Katolicka działalność oświatowo-wychowawcza w Petersburgu w drugiej połowie XIX i na początku XX w. (do 1914 r.). Zarys problematyki

MATERIAŁY

Ks. Dawid Szpek, Najnowsza publikacja Stanislao Loffredy w świetle dotychczasowych odkryć archeologicznych w Kafarnaum
Ks. Mieczysław Bombik, Filozoficzne pojęcia śmierci
Ks. Mariusz Trąba, Komunistyczne służby bezpieczeństwa wobec ministrantów w województwie katowickim (Informacja Wydziału IV Komitetu Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Katowicach z 1967 r.)
Ks. Jerzy Szymik, Teologia jako (roz)mowa o Bogu/człowieku

RECENZJE

Timo Veijola, Das fünfte Buch Mose. Deuteronomium. Kapitel 1,1–16,17 (Ks. Zdzisław Małecki)
Martin Neher, Wesen und Wirken der Weisheit in der Sapientia Salomonie (Ks. Zdzisław Małecki)
Antonio García-Moreno, Gesù Nazareno, il Re dei Giudei (Ks. Janusz Wilk)
Franciszek Szulc, Syn Boży w Pasterzu Hermasa. Świadectwo chrystologii judeochrześcijańskiej (Ks. Wincenty Myszor)
Jan Żelazny, Biskup Ojcem. Zarys eklezjologii syryjskiej na podstawie „Konstytucji apostolskich” (Ks. Wincenty Myszor)
Wacław Hryniewicz, Teraz trwa nadzieja. U podstaw chrześcijańskiego uniwersalizmu (Ks. Grzegorz Kucza)
Wierzyć w tego samego i tak samo. Ekumeniczna dogmatyka Dietricha Bonhoeffera (Ks. Grzegorz Kucza)
Michał Paluch, Traktat o zbawieniu (Ks. Jacek Kempa)
Paul Oskamp, Rudolf Geel, Gut predigen. Ein Grundkurs (Ks. Jan Twardy)
James J. Bacik, Kevin E. Anderson, A Light Unto My Path. Crafting Effective Homilies (Ks. Jan Twardy)
Anna Mroczek, Arcybiskup Wincenty Kluczyński (1847–1917), życie i działalność (Roman Kawecki)

SPRAWOZDANIA

Bogumiła Warząchowska, IX Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach na temat: Problematyka księgozbiorów klasztornych i kościelnych
Ks. Marek Panek, Sprawozdanie z konferencji: „Filozofia a śmierć” (Katowice, 23 III 2007 r.)

SUMMARIA

Beata Urbanek, Spiritual Suffering of Messiah in the Gospel of Saint John 284
Ks. Sławomir Zieliński, Principes de l’apologétique constructive de Paul de Broglie
Ks. Bartłomiej Kuźnik, L’idée du paradoxe dans la théologie d’Henri de Lubac
Ks. Roman Chromy, L’espérance dans le procès de l’actualisation théorique-pratique de la verité révélée chez Claude Geffré
Ks. Andrzej Pastwa, Officium „proponendi et exponendi omnia” (c. 1432) in favorem veritatis. Relevanz der animadversiones des Bandverteidigers im Eheprozess
Ks. Dariusz Walencik, Régulation de l’état juridique des biens immobiliers de l’Église Orthodoxe Autocéphale de Pologne par une voie administrative
Ks. Witold Kania, Brain Death Criteria in a Historical Perspective
Ks. Marek Kluz, Family Christian Education at the Age of Moral Permysyvism
Edward Torończak SJ, Grundentscheidung und konkrete sittliche entscheidungen
Ks. Jan Twardy, Der Einfluss des Predigers auf den Willen der Predigthörer
Ks. Józef Krętosz, Church Collections of Books on the Area of the Lwów Archdiocese in the Latin Order on the Turn of the 19th Century
Ks. Bronisław Czaplicki, Католическая просветительно-педагогическая деятельность в Санкт-Петербурге во второй половине XIX и в начале XX в. Очерк

Autor
 
Producent
Księgarnia św. Jacka 
Data wydania
2007 
Oprawa
miękka 
Format
16,6 x 24,0 cm 
Liczba stron
504 
SKU