Praedicamus Christum Crucifixum

105,00 

Księga jubileuszowa o słowie Bożym w liturgii kościoła, dedykowana przez polskich liturgistów Arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi, Metropolicie Katowickiemu, z oka-zji 25-lecia posługi biskupiej.

Brak w magazynie
Dodaj do ulubionych produktów
Dodaj do ulubionych produktów
Kategoria:
Dostępność:
Brak w magazynie
Price Alert
Dodaj do ulubionych
Cena

105,00 

Brak w magazynie
Koszty dostawy

powyżej 200 zł
paczkomaty InPost
kurier In Post
odbiór osobisty
pliki do pobrania

od 0 zł
od 12 zł
od 12 zł
0 zł
0 zł

Opis

Księga jubileuszowa o słowie Bożym w liturgii kościoła, dedykowana przez polskich liturgistów Arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi, Metropolicie Katowickiemu, z oka-zji 25-lecia posługi biskupiej. Składa się ona z sześciu rozdziałów. Rozdział I ukazuje słowo Boże w strukturze liturgii rzymskiej. W nim omówione są: liturgia słowa do Soboru Watykań-skiego II i jej reforma po tym soborze, następnie zaś czytania i śpiewy, homilia, wymowa mil-czenia, wyznanie wiary i modlitwa powszechna. Rozdział II poświęcony jest osobom zaanga-żowanym w wykonywanie liturgii słowa Bożego. Chodzi tu o lektora, psałterzystę, diakona, prezbitera jako przewodniczącego mszalnej liturgii słowa, jak też o biskupa jako zwiastuna wia-ry. W rozdziale III przedstawione jest miejsce dla proklamacji słowa Bożego. Dowiadujemy się z niego o miejscu i funkcji ambony w przestrzeni sakralnej oraz o teologii ambony. Artykuły rozdziału IV zajmują się księgami w służbie liturgii słowa. Przedstawiono tu posoborowy Lek-cjonarz mszalny i prace nad wydaniem polskiego Lekcjonarza mszalnego w latach 1964–1972. Mowa jest też o Ewangeliarzu jako symbolu ordo episcopalis, o modlitwie powszechnej w pol-skich księgach liturgicznych o słowie Bożym w mszach obrzędowych oraz o słowie Bożym w szy o Najświętszej Maryi Pannie, Matce Pocieszenia. V rozdział nosi tytuł Słowo Boże w o-zarzymskich rodzinach liturgicznych. W nim omówiona jest liturgia słowa w obrządku ambroz-jańskim i bizantyjskim. Ostatni ,VI rozdział księgi, zatytułowany Słowo Boże w roku liturgicz-nym i w życiu chrześcijan, zawiera w swej treści cztery opracowania. Dedykowane są one litur-gicznej celebracji obecności Chrystusa w słowie, „słowu” św. Pawła w roku liturgicznym (prze-powiadanie, pareneza i aktualizacja sakramentalna), liturgii słowa Bożego we Mszy św. z udzia-łem dzieci, jak też słowu Bożemu w ocenie młodego pokolenia Polaków.

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

Ks. Grzegorz Olszowski, Bibliografia Księdza Arcybiskupa Damiana Zimonia Metropolity Ka-towickiego od objęcia urzędu biskupa katowickiego do końca 2009 roku

Ks. Grzegorz Olszowski, Działalność duszpastersko-liturgiczna Księdza Arcybiskupa Damiana Zimonia

I. SŁOWO BOŻE W LITURGII RZYMSKIEJ

Ks. Helmut Jan Sobeczko, Liturgia słowa Bożego w tradycji rzymskiej do reformy II Soboru Watykańskiego

Ks. Andrzej Żądło, Liturgia słowa w reformie Soboru Watykańskiego II.

ELEMENTY LITURGII SŁOWA BOŻEGO ODNOWIONEJ PRZEZ SOBÓR WATYKAŃSKI II

Ks. Andrzej Żądło, Czytania poprzedzające Ewangelię w posoborowym Lekcjonarzu mszalnym

Ks. Antoni Reginek, Śpiewy między czytaniami

Ks. Ireneusz Celary, Proklamacja Ewangelii podczas Mszy św.

Ks. Leszek Szewczyk, Znaczenie, funkcje i miejsce homilii w liturgii

Ks. Jan Słomka, Homilia jako „budowanie Kościoła” według Orygenesa

Ks. Sebastian Kreczmański, Milczenie i jego rola w liturgii rzymskiej

Ks. Czesław Krakowiak, Wyznanie wiary w liturgii Mszy świętej

Ks. Paweł Maciaszek, Pojęcie, struktura i teologiczny sens modlitwy powszechnej

II. OSOBY ZAANGAŻOWANE W WYKONYWANIE LITURGII SŁOWA BOŻEGO

Ks. Jerzy Paliński, Posługa i funkcja lektora

Ks. Wiesław Hudek, Liturgiczna posługa psałterzysty

Ks. Piotr Greger, Posługa diakona w eucharystycznej liturgii słowa

Ks. Piotr Petryk, Prezbiter jako przewodniczący mszalnej liturgii słowa

Ks. Kazimierz Matwieju, Biskup jako zwiastun wiary

III. MIEJSCE DLA PROKLAMACJI SŁOWA BOŻEGO PODCZAS LITURGII

Ks. Jan Twardy, Miejsce i funkcja ambony w przestrzeni sakralnej

Anna Pleskaczewska, Teologia ambony

IV. KSIĘGI W SŁUŻBIE LITURGII SŁOWA BOŻEGO

Ks. Erwin Mateja, Przedsoborowe postulaty reformy Lekcjonarza mszalnego

Ks. Andrzej Hoinkis, Prace nad wydaniem polskiego Lekcjonarza mszalnego w latach 1964–1972

Ks. Bogusław Stefan Nadolski TChr, Ewangeliarz symbolem ordo episcopalis

Ks. Piotr Kulbacki, Modlitwa powszechna w polskich księgach liturgicznych

S. Adelajda Sielepin CHR: Słowo Boże w Mszach obrzędowych

Ks. Zdzisław Janiec, Słowo Boże o wstawiennictwie Maryi

V. SŁOWO BOŻE W POZARZYMSKICH RODZINACH LITURGICZNYCH

Ks. Claudio Magnoli, Lekcjonarz ambrozjański na poszczególne okresy liturgiczne

Ks. Janusz Czerski, Liturgia słowa w liturgii eucharystycznej Kościoła bizantyjskiego

VI. SŁOWO BOŻE W ROKU LITURGICZNYM I W ŻYCIU CHRZEŚCIJAN

Ks. Jacek Nowak SAC, Celebracja obecności Chrystusa w słowie

Ks. Manlio Sodi SDB, „Słowo” św. Pawła w roku liturgicznym

Ks. Rudolf Pierskała, Liturgia słowa Bożego we Mszy św. z udziałem dzieci

Ks. Zbigniew Wit, Słowo Boże w ocenie młodego pokolenia Polaków

Noty biograficzne autorów

Autor
 
Producent
Ks. Andrzej Żądło 
Data wydania
2010 
Oprawa
Twarda 
Format
170 x 250 mm 
Liczba stron
500