Opcja preferencyjna na rzecz ubogich wyrazem miłości społecznej

22,00 

Spis treści
WYKAZ SKRÓTÓW 11
WPROWADZENIE (Andrzej Derdziuk OFM Cap) 15
WSTĘP 17
Rozdział I
WEZWANIE DO PREFERENCYJNEJ OPCJI NA RZECZ UBOGICH
W KONTEKŚCIE WSPÓŁCZESNEGO FENOMENU UBÓSTWA 27
1. Zjawisko ubóstwa we współczesnym świecie    28
1.1. Ubóstwo jako przedmiot badań socjoekonomicznych 28
1.2. Pojęcie ubóstwa w nauczaniu Jana Pawła II 37
1.2.1. Ubóstwo materialno-ekonomiczne 38
1.2.2. Ubóstwo kulturowe 48
1.2.3. Ubóstwo na płaszczyźnie społeczno-politycznej 54
1.2.4. Ubóstwo moralne 60
2. Istota opcji preferencyjnej na rzecz ubogich    65
2.1. Geneza pojęcia „opcja preferencyjna na rzecz ubogich” 67
2.2. Ewolucja pojęcia „opcja na rzecz ubogich” w czasie pontyfikatu
Jana Pawła II 83
Rozdział II
TEOLOGICZNY I ETYCZNY FUNDAMENT MIŁOŚCI SPOŁECZNEJ 91
1. Biblijno -eklezjalne podstawy troski o ubogich
w duchu miłości    93
1.1. Wezwanie do troski o ubogich w Starym Testamencie 94
1.2. Opcja na rzecz ubogich i słabych w misji Jezusa Chrystusa 103
1.3. Troska o ubogich w pierwotnym Kościele 116
2. Miłoś ć społeczna w słu żbie godności osoby
i sprawiedliwości    126
2.1. Godność osoby ludzkiej 127
2.2. Zasada sprawiedliwości 138
2.3. Miłość jako naczelna zasada w kształtowaniu życia społecznego 148

2.3.1. Miłość perspektywą rozwoju osoby i społeczeństwa 149
2.3.2. Miłość społeczna w perspektywie miłości miłosiernej 158
2.3.3. Miłość społeczna w perspektywie porządku miłości 169
Rozdział III
Urzeczywistnienie opcji na rzecz ubogich w świecie
współczesnym i w życiu Kościoła 177
1. Opcja na rzecz ubogich na płaszczy źnie
ogólnospołecznej    178
1.1. Dobro wspólne 179
1.2. Zasada pomocniczości 190
1.3. Zasada powszechnego przeznaczenia dóbr 199
1.4. Globalizacja solidarności 210
2. Opcja na rzecz ubogich w misji Kościoła    217
2.1. Zadania duchownych 219
2.2. Zadania osób konsekrowanych 234
2.3. Posłannictwo świeckich 244
ZAKOŃCZENIE 261
BIBLIOGRAFIA 273
SUMMARY 311
SOMMARIO 312

Brak w magazynie
Dodaj do ulubionych produktów
Dodaj do ulubionych produktów
Kategoria:
Dostępność:
Brak w magazynie
Price Alert
Dodaj do ulubionych
Cena

22,00 

Brak w magazynie
Koszty dostawy

powyżej 200 zł
paczkomaty InPost
kurier In Post
odbiór osobisty
pliki do pobrania

od 0 zł
od 12 zł
od 12 zł
0 zł
0 zł

Opis

Spis treści
WYKAZ SKRÓTÓW 11
WPROWADZENIE (Andrzej Derdziuk OFM Cap) 15
WSTĘP 17
Rozdział I
WEZWANIE DO PREFERENCYJNEJ OPCJI NA RZECZ UBOGICH
W KONTEKŚCIE WSPÓŁCZESNEGO FENOMENU UBÓSTWA 27
1. Zjawisko ubóstwa we współczesnym świecie    28
1.1. Ubóstwo jako przedmiot badań socjoekonomicznych 28
1.2. Pojęcie ubóstwa w nauczaniu Jana Pawła II 37
1.2.1. Ubóstwo materialno-ekonomiczne 38
1.2.2. Ubóstwo kulturowe 48
1.2.3. Ubóstwo na płaszczyźnie społeczno-politycznej 54
1.2.4. Ubóstwo moralne 60
2. Istota opcji preferencyjnej na rzecz ubogich    65
2.1. Geneza pojęcia „opcja preferencyjna na rzecz ubogich” 67
2.2. Ewolucja pojęcia „opcja na rzecz ubogich” w czasie pontyfikatu
Jana Pawła II 83
Rozdział II
TEOLOGICZNY I ETYCZNY FUNDAMENT MIŁOŚCI SPOŁECZNEJ 91
1. Biblijno -eklezjalne podstawy troski o ubogich
w duchu miłości    93
1.1. Wezwanie do troski o ubogich w Starym Testamencie 94
1.2. Opcja na rzecz ubogich i słabych w misji Jezusa Chrystusa 103
1.3. Troska o ubogich w pierwotnym Kościele 116
2. Miłoś ć społeczna w słu żbie godności osoby
i sprawiedliwości    126
2.1. Godność osoby ludzkiej 127
2.2. Zasada sprawiedliwości 138
2.3. Miłość jako naczelna zasada w kształtowaniu życia społecznego 148

2.3.1. Miłość perspektywą rozwoju osoby i społeczeństwa 149
2.3.2. Miłość społeczna w perspektywie miłości miłosiernej 158
2.3.3. Miłość społeczna w perspektywie porządku miłości 169
Rozdział III
Urzeczywistnienie opcji na rzecz ubogich w świecie
współczesnym i w życiu Kościoła 177
1. Opcja na rzecz ubogich na płaszczy źnie
ogólnospołecznej    178
1.1. Dobro wspólne 179
1.2. Zasada pomocniczości 190
1.3. Zasada powszechnego przeznaczenia dóbr 199
1.4. Globalizacja solidarności 210
2. Opcja na rzecz ubogich w misji Kościoła    217
2.1. Zadania duchownych 219
2.2. Zadania osób konsekrowanych 234
2.3. Posłannictwo świeckich 244
ZAKOŃCZENIE 261
BIBLIOGRAFIA 273
SUMMARY 311
SOMMARIO 312

Autor
Oprawa
Miękka 
Format
165 x 240 
Liczba stron
314