Książka, prasa i biblioteka w działalności Kościoła katolickiego w woj. śląskim (1922 – 1939) – SiM 72 (15K55-1)

Autor:
Bogumiła Warząchowska

Celem pracy jest ukazanie roli kościoła katolickiego w działalności wydawniczej, prasowej i bibliotecznej, zwłaszcza w jej inspirowaniu i programowaniu, w okresie międzywojennym na terenie województwa śląskiego, na tle rozwoju życia kulturalnooświatowego tego regionu.

Dodaj do ulubionych produktów
Dodaj do ulubionych produktów
Dodaj do ulubionych
Cena