Koszyk ....

Polecamy

Ewangelia Judasza

25,00 zł
Odkrycie gnostyckiej Ewangelii Judasza w 2005 roku i udostępnienie jej koptyjskiego tekstu wzbudziło powszechną sensację. Opracowanie tekstu przez ks. prof. Myszora spotkało się z żywym zainteresowaniem, a nakład szybko się wyczerpał. Aktualna edycja Ewangelii Judasza ma charakter dodruku.

IRENEUSZ Z LYONU I GNOSTYCY. Zdemaskowanie i odparcie fałszywej gnozy.

50,00 zł
Spis treści: Wprowadzenie do wyboru pism. Ewangelia gnostyków i Ewangelia Kościoła. Ezoteryzm gnostyków. Zdemaskowanie i odparcie fałszywej gnozy. Księga I. Zdemaskowanie i odparcie fałszywej gnozy. Księga II. Bibliografia Indeks

Dzieci, los ziemi leży w waszych rękach. Podręcznik o sprawiedliwości, pokoju i ochronie stworzenia.

29,90 zł
Książka „Dzieci, los ziemi leży w waszych rękach” podejmuje zagadnienia związane z człowiekiem i ekologią w świetle nauczania Kościoła. W szczególny sposób w treść książki zostało wpisane nauczanie papieża Franciszka zawarte w encyklice „Laudato si”. ...

Przedszkole modlitwy

24,90 zł
  1 października 2018 roku minęło 50 lat od śmierci kapłana – wybitnego duszpasterza, teologa, liturgisty, filozofa religii i cenionego profesora – Romano Guardiniego (1885–1968). Dla całych pokoleń był on i jest nadal jednym z wielkich autorytetów. Jego liczne ...

Listy z lagrów i więzień (1939–1945)

38,00 zł
W książce autorka opisała i skodyfikowała list obozowo-więzienny w jego aspekcie teoretyczno-praktycznym. Analizowane listy pochodzą z lat 1939–1945 i powstawały w rozmaitych obozach koncentracyjnych w Polsce i Europie. 

In viam pacis. Dziennik Biskupa Polowego Wojska Polskiego 1939-1945

70,00 zł
Józef Gawlina, syn ziemi raciborskiej, ksiądz diecezji katowickiej, biskup polowy Wojska Polskiego II RPj, opiekun polskich emigrantów i uchodźców rozsianych po całym świecie. Pozostawił po swoim bogatym życiu szczególne świadectwo – Dziennik...

Ewangelia według świętego Mateusza Rozdziały 1-13. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz: Ks. Zdzisław Żywica

29,90 zł
Publikacja jest kolejnym tomem cenionej serii wydawniczej „Biblia Im­pulsy”, skierowanej do szerokiego kręgu odbiorców, pragnących lepiej poznać Pismo Święte oraz odnaleźć w nim Słowo życia wiecznego i jednocześnie Boże światło na ścieżkach codziennej ludzkiej ...

Obrzędy bierzmowania

80,00 zł
Trzecie wydanie „Obrzędów bierzmowania” zawiera potwierdzone przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 26 kwietnia 2019 roku nowe polskie tłumaczenie tej księgi.

Sieroctwo jako problem społeczny i moralny

25,00 zł
Książka porusza problem sieroctwa, z którym społeczeństwa zmagają się od najdawniejszych czasów, i które sprawia, że dzieci nie mają możliwości wzrastania i rozwoju w swojej własnej rodzinie. Autor w kolejnych rozdziałach pracy nie tylko ukazuje rolę rodziny jako podstawowego środowiska ...

Historia parafii Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach (1648-2019)

20,00 zł
Tematem pracy jest historia parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach. Miejscowość Kochłowice znajduje się w centrum konurbacji Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Jest typowym przykładem przejścia z osady o charakterze rolniczym w przemysłową (górniczą), ...

     

    Promocje